سپت لرد

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش

سپت لرد یکی از سپت های بزرگ واقع در اولد تاون (Oldtown) است.[۱]

منابع و یادداشت ها