ماگنار

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش

ماگنار واژه‌ای در زبان کهن به معنی ارباب است. مردم تن فرمانروای خود را ماگنار می‌نامند.[۱] این واژه همچنین نام خاندانی در اسکاگوس است.

منابع