مردان شاخدار

مردان شاخدار گروهی از بازرگانان و تجار ثروتمند بارانداز پادشاه (King's Landing) بودند که نقشه ی خیانت به شاه جافری اول (Joffrey I) را کشیدند و قصد داشتند شهر را به نفع استنیس اول (Stannis I) بشورانند. آنها به افتخار گوزن تاجدار خاندان براتیون (House Baratheon) خود را نامگذاری کردند، اما ظاهرا نمی دانستند که استنیس نشان خود را عوض کرده و تاج را با قلبی آتشین جایگزین کرده، که گوزن را احاطه کرده است. آنها هزار مرد را مسلح کرده و نقشه کشیدند، وقتی نبرد با نیروهای استنیس شروع شد، دروازه ی قدیمی (Old Gate) را تسخیر کرده و به دشمنان اجازه ی ورود به شهر را دهند. استاد اسلحه ساز سلوریون (Salloreon) عضوی از گروه بود.[۱]

طی نبرد بلک واتر (Battle of the Blackwater) شاخ های گوزن به سرشان میخکوب شد و با سه منجنیق عظیم به نام سه فاحشه (Three Whores) از روی دیوارهای بارانداز پادشاه پرتاب شدند.[۲]


منابع و یادداشت ها