والدا فری

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش

تعدادی از افراد خاندان فری والدا فری نام دارند. این نام احتمالا تلاشی از سوی والدین در جهت کسب خشنودی لرد والدر فری است.[۱]

منابع