کاربر:Hamedsr

حامد هستم. دانشجوی ارشد مکاترونیک ... از علاقه مندان مجموعه ی نغمه ای از یخ و آتش. کاراکترهای مورد علاقه م در مجموعه جان و آریا و تیریون هستند ... !