کالون

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
کالون
خاندان خاندان استارک
کتاب(ها) نزاع شاهان(اشاره شده)

کالون پسر کاین، یکی از نگهابانان وینترفل است.[۱]

اتفاقات اخیر

نزاع شاهان

کالون با نگهبانان فری(Frey) (والدر بزرگ و والدر کوچک) بازی فرمانروای گذرگاه را میکرد.[۱] بعد از غارت وینترفل معلوم نیست چه بلایی سر کالون آمد.

منابع و یادداشت‌ها