کستامیر قلعه ای ویران شده است. که نزدیک تابرک هال(Tarbeck Hall) و کرگ(the Crag)، در سرزمین های غربی واقع شده است.[۱]محل حکومت سابق خاندان رین، کستامیر، حاوی معادن طلا بوده است.[۲] بعد از جنگ پنج پادشاه، محل فرمانروایی خاندان اسپایسر(House Spicer) شد.

سرزمین های غربی و صخره; کاستمیر در حوالی آن است.
سرزمین های غربی و صخره; کاستمیر در حوالی آن است.
صخره
سرزمین های غربی و صخره; کاستمیر در حوالی آن است.[۱]

تاریخچه

با ناکام ماندن شورش رین تابرک(Reyne-Tarbeck Rebellion)، تایوین لنیستر تمام افتخرات خاندان رین را نابود و قلعه ی آنان را تکه تکه کرد. سرنوشت رین ها و کستامیر، در آهنگ باران های کستامیر یادآوری میشود.[۱]

اتفاقات اخیر

نزاع شاهان

جان بزرگ آمبر(Greatjon Umber)، بعد از جنگ آکسکراس(Battle of Oxcross)، معادن طلای کستامیر را تصرف کرد.[۲]

یورش شمشیرها

رولف اسپایسر(Rolph Spicer) به دلیل نقشی که در سرنگونی خاندان استارک در جریان جنگ پنج پادشاه داشت؛ به مقام لردی رسید و خاندان اسپایسر، کستامیر را دریافت کرد.[۳]


منابع