رده:ایالت های نایب والریایی

قرن ها پیش، هنگامیکه ممالک آزاد والریا سقوط کرد، میراثش از طرق تعدادی از بقایایش که زبان و بخشی از فرهنگ آن را به ارث برده بود، ادامه یافت. بعضی از آن ها ادعا می کنند که نژادشان از استعمارگران والریایی است در حالی که بقیه از بردگان والریا هستند.

زیررده‌ها

این رده تنها حاوی زیرردهٔ زیر است.

صفحه‌های ردهٔ «ایالت های نایب والریایی»

این رده فقط دارای صفحهٔ زیر است.