سایمون چشم ستاره

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
سایمون چشم ستاره
Symeon.jpeg
اثر Roman Papsuev

کتاب(ها) شوالیه آواره ( ذکر شده)

بازی تاج وتخت (ذکر شده)
نبرد پادشاهان (ذکر شده)
یورش شمشیرها ( ذکر شده)
جشنی برای کلاغ ها (ذکر شده)
رقصی با اژدهایان (ذکر شده)

دنیای یخ و آتش (ذکر شده)

سایمون چشم ستاره (Symeon Star-Eyes) یک شخص کور و افسانه ای از عصر قهرمانان (Age of Heroes) است ، او در داستان‌ها یک شوالیه توصیف شده است در صورتی که رسوم شوالیه گری هزاران سال بعد در وستروس مرسوم شد

افسانه

براساس افسانه ها یا به گفته آوازخوان ها سایمون شوالیه بود که هر دو چشمش را از دست داد و جای خالی آن ها را با ستاره هایی به رنگ یاقوت کبود پر کرد.[۱] او با چوبی که دو طرف آن تیغه هایی نصب شده بود مبارزه می کرد و می توانست با یک حرکت دست دو مرد را زخمی کند.[۱] او یک بار از نایت فورت (Nightfort) بازدید کرد و در آن جا مبارزه سگ های جهنمی دید.[۲]

منابع و نکات