مقاله برگزیده

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش

مقالات برگزیده

مقالات برگزیده ویکی در اینجا جمع آوری میشوند تا به صورت تصادفی در صفحهٔ اصلی نمایش داده شوند. تنها مقالاتی که از نظر محتوا تکمیل هستند و مطابق سبک استاندارد نوشتار ویکی هستند میتوانند به این بخش اضافه شوند.

اضافه کردن مقاله برگزیده

برای اضافه کردن مقاله جدید این مراحل را طی کنید:

  • زیر صفحه ای با شماره جدید ایجاد کنید. برای مثال اگر 15 مقاله در لیست زیر وجود دارد صفحه ای با عنوان مقاله برگزیده/16 ایجاد کنید.
  • ابتدای مقاله برگزیده را در آن صفحه بنویسید(در حد 2 یا سه پاراگراف از اول مقاله و بدون اسامی انگلیسی) و این خط را به انتهای آن اضافه کنید:
<noinclude>[[رده:مقاله برگزیده]]{{منابع}}</noinclude>
  • مقاله برگزیده را با شماره جدید در انتهای لیست زیر وارد کنید. در نهایت نیز تعداد مقالات برگزیده را در انتهای صفحه و در جایی که مشخص شده به روز رسانی کنید تا مقاله شما نیز اضافه شود.

لیست مقالات برگزیده

ردیف سخن برگزیده
یک دنریس تارگرین
دو ادارد استارک
سه وستروس
چهار جرج آر.آر. مارتین
پنج تیریون لنیستر
شش جان اسنو
هفت جیمی لنیستر
هشت باریستان سلمی
نه آریا استارک
ده مقاله برگزیده/10
یازده مقاله برگزیده/11
دوازده مقاله برگزیده/12


منابع