نیسا نیسا

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
نیسا نیسا
Azor Ahai.jpeg
آزور آهای زمانی که لایت برینگر را در سینه نیسا نیسا فرو کرده است
اثر Amoka

همسر آزور آهای
کتاب(ها) نزاع شاهان

نیسا نیسا (Nissa Nissa) همسر آزور آهای Azor Ahai است .او قربانی شد تا لایت برینگر (Lightbringer) ایجاد شود.

افسانه لایت برینگر

تاریکی در سراسر جهان در حال گسترش است و دنیا نیازمند یک قهرمان، آزور آهای قهرمانی که برگزیده شده است،او برای مبارزه با تاریکی نیاز به یک شمشیر قهرمانانه داشت.او به مدت سی روز و سی شب کار می کند تا کار شمشیرش تمام می شود،زمانی که شمشیرش را برای آبدیده کردن وارد آب می کند شمشیر به راحتی می شکند.او به سادگی تسلیم نمی شود ، پس او باز آغاز به کار می کند.بار دوم او پنجاه روز و پنجاه شب بر روی شمشیر کار می کند ، کاری که حتی بهتر از شمشیر اول می شود ، اینبار او شیری را اسیر می کند و شمشیر را در قلب او جای می دهد ، اما یک بار دیگر فولاد درهم می کشند.بار سوم با قلبی سنگین برای آنکه میدانست کاری باید بکند و شمشیر را تمام کند ، او این بار به مدت صد روز و صد شب کار می کند تا زمانی که کارش به پایان می رسد ، اینبار او همسر خود نیسا نیسا (Nissa Nissa) را فرا میخواند و از میخواهد سینه خود را برهنه کند.او شمشیر را خود را به قلب زندگی اش داخل می کند، روح او رابا فولاد شمشیر ترکیب می کند و باعث ایجاد لایت برینگر ( Lightbringer ) می شود.[۱]

منابع و یادداشت ها