ادمور تالی

اعتبارات این صفحه
این صفحه آخرین بار در ‏۱۵:۲۶، ‏۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ به دست iMahKam تغییر یافته‌است. بر اساس اثری از مهیار، Bliss، Samiano، استاد آمون و آرمینا