اولین شورش بلک فایر

اولین شورش بلک‌فایر که عمدتا به عنوان شورش بلک‌فایر از آن یاد می‌شود، بر اثر یک نزاع خاندانی در میان فرزندان شاه اگان چهارم از خاندان تارگرین، توسعه یافت. کشمکش میان خاندان تارگرین و مدعیان خاندان بلک فایر موجب جنگ داخلی‌ای شد که هفت پادشاهی را بر سر تخت آهنین تجزیه کرد.

پیش زمینه

شاه اگان چهارم،بلک فایر،شمشیر شاهان تارگرین را به جای پسر قانونی اش دیرون تارگرین ،به حرامزاده اش دیمون واترز عطا کرد.از آن جایی که این شمشیر متعلق به اگان فاتح میبود،برخی ان را به عنوان نشان سلطنت میپنداشتند،بنابراین این هدیه بذری بود که از آن شورش بلک فایر رشد کرد.

اگان چهارم در بستر مرگش تمامی حرامزاده هایش را مشروع کرد.حرامزاده های جالب توجه و خاص او حرامزاده های بزرگ صدا زده میشدند،که برجسته ترین ان ها دیمون بود،جنگجویی بزرگ و دارنده ی بلک فایر تارگرین ها.او نام خود،دیمون بلک فایر،را از شمشیرش گرفت.

در سال 184 پس از ورود اگان،دیرون تارگرین دوم به عنوان جانشین اگان چهارم به سلطنت رسید. وی مردی مهذب و فاضل بود که با کمک گروهی از استاد ها و مردانی فاضل،که به عنوان مردانی از کار افتاده و بیش از حد مهذب شناخته شده بودند بر درباری مشکل دار حکم میراند که این امر اعضای نظامی و اصیلزاده ی دربار او را خوشحال نمیکرد. ازدواج او با پرنسس میریاه دورنی،دربار را با رفتار های بیگانه آشنا کرد،و در ادامه موجب ناخشنودی سلطنت وی گردید. علاوه بر تشدید تاثیر گزاری فرهنگ دورنی در دربار،در باره ی این که نیریس،همسر و خواهر شاه اگان چهارم،علاقه ی خود را با برادر دیگرش ،پرنس ایمون تارگرین،نیز به اشتراک گذاشته شایعاتی متداول شد که در نهایت به موجب شد تا گمان رود که دیرون دوم پسر اگان چهارم نیست.

نبرد

شورش

پس از بیش از یک دهه اوج گرفتن تنش ها،شورش بلک فایر سرانجام در سال 195 بس از ورود اگان رخ داد و سرتاسر وستروس را فرا گرفت،بذر های این شورش مدت ها پیش کاشته شده بودند اما مدت زیادی برای آن ها لازم بود تا میوه بدهند.هیچ توهین و یا خطایی رخ نداد که موجب شود تا دیمون بلک فایر علیه دیرون اعلان جنگ کند.اگر دلیل اصلی شورش وی به خاطر عشقش به دنیریس بود،همانطور که برخی از شایعات میگویند،چرا او 8 سال قبل از شورش صبر کرد؟مخصوصا هنگامی که همسرش روحان از تایروش پیش از این به او هفت پسر و یک دختر داده بود و هنگامی که دنیریس هم توسط پرنس مارون صاحب فرزندان بسیاری شده بود.[۱]دلیل شروع جنگ به علت موقعیت مناسبی بود که سلطنت اگان نالایق ایجاد کرده بود.اگان از دورنی ها متنفر بود و این موجب شده بود تا لرد ها و خاندان هایی که قرن ها با دورنی ها در جنگ بودند مشتاق بازگشت روز های گذشته باشند.

بسیاری از جنگجویان بزرگ توسط قلمروی که دیگر در جنگ نبود به وحشت افتادند و علاقه ای به پادشاه صلح طلب و فرهیخته ای که دربار را با دانشمندان،سپتون ها و دورنی ها و زنان پر کرده بود نداشتند.آن ها به دیمون نگاه کردند و یک جنگجو دیدند.بسیاری از لرد ها و شوالیه های معترض به تخت آهنی به سرعت به دنبال دیمون رفتند.

از دیگر عوامل نارضایتی روز افزون دیمون از داشتن لقب حرامزاده و معنایش بود.عامل دیگر وجو مشاورانی بود که او را به این کار ترغیب میکردند.دیرون گارد پادشاهی را برای دستگیری دیمون فرستاد اما دیمون به کمک سر کونتین بال،فرمانده ی نگهبانان قلعه سرخ فرار کرد.دیمون ارتش بزرگی را علیه دیرون گرد هم آورد و برادر ناتنی اش ایگور ریورز ملقب به بیتر استیل هم به او پیوست.ایگور یکی دیگر از حرامزاده های بزرگ بود.از دیگر حرامزاده های بزرگ، برندون ریورز ملقب به زاغ خونین بود که به شاه وفادار ماند.در شورای کوچکزاغ خونین از تند رویان در برار شورشیان حمایت کرد و بر تمایل پرنس بیلور بریک اسپیرز بر بخشش ان ها غلبه کرد.دیمون نیز شروع به ضرب سکه ها خود کرد.
در طول سال بعد با درگیر شدن سرزمین های رودخانه نبردی سخت در گرفت.سر کونتین بال که با عنوان فایر بال شناخته میشد به سرزمین های غربی حمله کرد و لرد لفورد را در دروازه ی لنیسپورت کشت و سپس لرد دیمون لنیستر را به نوبه ی خود شکست دادو در گذرگاه مندر سر کونتین بال تمامی پسران لیدی پنروز را به قتل رساند به جز جوان ترینشان را که زندگی او را به عنوان لطفی در حق لیدی به او بخشید.فایر بال،یک جنرال اصلی،در عصر نبرد چمنزار سرخ توسط یک کماندار کشته شد.[۲]

نبرد چمنزار سرخ

سرانجام در نبرد چمنزار سرخ در سال 196 بعد از ورود اگان بلک فایر و بیتر استیل نیروی نظامی قوی ای را علیه ارتش سلطنتی که توسط میکر تارگرین و لرد هایفورد،دست پادشاه،فرماندهی میشد ،رهبری کردند.نبرد سنگینی در گرفت و لرد هایفورد کشته شد.

در طول نبرد بلک فایر با گرین کوربری از اعضای گارد پادشاهی که صاحب شمشیر والریایی لیدی فورلورن بود،روبرو شد .گفته میشد که نبرد آن ها تا قبل از پیروزی بلک فایر تقریبا یک ساعت به طول انجامیده.هر چند،در این زمان دومین نیروی سلطنتی که توسط پرنس بیلور رهبری میشد از جنوب در حالی نزدیک شدن بود.

شاید مهم ترین انفاق در طول نبرد پناه گرفتن زاغ خونین و کماندارانش، دندان های زاغ ، در بالای برآمدگی ویپینگ بود که بر زمین نبرد احاطه ی کامل داشت و به آنان این اجازه را میداد که باران تیرها را بر سر بلک فایر و فرماندهانش بریزند. خود زاغ خونین بود که برادر ناتنی اش بلک فایر و پسرانش اگان و ایمون را کشت.شورشیان در حال از هم پاشیدن بودند اما بیتر استیل با رهبری گروهی که دندان های زاغ را از بین برد دوباره به صف آرا یی آن ها پرداخت.در طی این حمله یک چشم زاغ خونین از جا در آمد.

هرچند نیزه داران دورنی پرنس بیلور به میدان جنگ رسیدند و ارتش شورشیان را در مقابل دیوار دفاعی میکر شکست دادند.[۳] تعداد مردانی که در اخرین نبرد شرکت داشتند در دست نیست اما گفته شده که بیشتر از ده هزار مرد در این رابطه کشته شدند که موجب شد این نبرد ،نبرد چمنزار سرخ نام بگیرد.با کشته شدن بلک فایر و هم پیمانانش شورش به انمام رسید.

عواقب بعدی

پس از آن خواننده ها نبرد چنمزار سرخ را توسط آهنگ "پتک و سندان" که در واقع به بیلور و استراتژی میکار اشاره داشت،جاودانه کردند.

سال ها پس از جنگ یوستس اُزگرِی که یکی از حامیان بلک فایر ها بود،در این باره که برخی از خاندان ها از هردو طرف حمایت میکردند اظهار تاسف کرد ،این که منفرد لاث استون در واقع خیانتکاری به هدف دیمون ثابت شده بود،این که لرد های طوفان موجب تاخیر لرد برکان و کماندار های میری شده بودند و این که کویک فینگر توسط تخم های اژدهای تقلبی گرفتار شده بود.زمان اتفاقات مطرح شده نامشخص است اما ان ها احتمالا قبل و یا همزمان با نبرد چمنزار سرخ رخ داده اند.

بیتر استیل قادر بود تا شمشیر بلک فایر را از زمین نبرد بازیابد و به شهر های ازاد،مکانی که پسران باقی مانده ی دیمون به آن گریحته بودند،فرار کند.در تبعید،نوادگان دیمون مبارزه ی خود برای تخت آهنین را ادامه دادند.پسر سوم دیمون،دیمون دوم در دومین شورش بلک فایر دستگیر شد.اخرین فرد مذگر از خاندان بلک فایر،مایلیس هیولا در جنگ ناین پنی کینگز توسط سر باریستان سلمی کشته شد،که موجب پایان تهدید یلک فایر ها برای تاج و تخت گردید.


اتحاد خاندان ها

وفاداران ((حامیان خاندان تارگرین))

شورشیان ((حامیان بلک فایر ها))

حامیان دو طرف

نقل قول ها