خاندان وبر

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
خاندان وبر
House Webber.PNG
نشان عنکبوت سرخ خالداری روی تور نقره ای در زمینه سیاه
جایگاه کولد موت
منطقه ریچ
لرد بالا دست = خاندان رووان

خاندان وبر (House Webber) از کولد موت (Coldmoat) خاندانی اشرافی در ریچ (Reach) است. این خاندان به خاندان رووان (House Rowan) سوگند خورده است. زمین های خاندان هم مرز با خاندان اسگری (House Osgrey) است.[۱]

نشان خاندان عنکبوتی خالدار روی توری نقره ای و در زمینه سیاه است.[۲][۳]

خاندان وبر در انتهای قرن سوم

اعضای شناخته شده ی خاندان وبر در طی رخداد های مجموعه ی نغمه ی یخ و آتش (A Song of Ice and Fire) به شرح زیر هستند:


اشارات در طول کتاب ها

دانک و اگ

  • وندل وبر (Wendell Webber)، پسر عموی لرد وایمن وبر (Wyman Webber) با خواهر لرد رووان ازدواج کرده است.
  • رینارد وبر (Reynard Webber) روزگاری بر کولدموت (Coldmoat) حکومت می کرده است.
  • وندل وبر وارث کولد موت است.
  • لرد وایمن در نبرد چمنزار خونین (Battle of the Redgrass Field) جنگید. در آن نبرد ملازم او، اولین شوهر لیدی روهانه کشته شد.
  • لیدی روهانه وبر با سر یوزتس اسگری (Eustace Osgrey) ازدواج کرد، تا مانع آن شود که کولدموت به پسر عمویش سر وندل برسد.

نغمه ی یخ و آتش

منابع