برندون استارک (سوزاننده)

اعتبارات این صفحه
این صفحه آخرین بار در ‏۱۱:۴۴، ‏۲۰ نوامبر ۲۰۱۳ به دست جورامون تغییر یافته‌است. بر اساس اثری از آرمینا و پوریا