برندون استارک (کشتی ساز)

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
صفحات همنامی با این صفحه وجود دارد. اگر قصد آمدن به این صفحه را نداشتید به صفحه ابهام زدایی بروید.Disambig.png
House Stark.PNG
برندون استارک
House Stark.PNG
القاب برندون کشتی ساز
عنوان پادشاه شمال
خاندان خاندان استارک
نژاد شمالی
کتاب(ها) بازی تاج و تخت
نزاع شاهان

پادشاه برندون استارک یا بهتر است با عنوان برندون کشتی ساز شناخته شود ، پادشاه شمال و رئیس خاندان استارک ، پسر او برندون سوزاننده که بعد از او به تاج و تخت رسید.[۱]

تاریخچه

پادشاه برندون ، به خاطر علاقه و عشقش به دریا با عنوان برندون کشتی ساز شناخته شده است.او تلاش به دریانوردی در سراسر دریای غروب (Sunset Sea) کرد و هرگز دیده نشد.او هرگز در مقبره اش در وینترفل دفن نشد و مقبره اش در سرداب وینترفل خالی از جسد او است.[۲][۳]

منابع و یادداشت ها