بنجن استارک (تلخ)

اعتبارات این صفحه
این صفحه آخرین بار در ‏۱۹:۴۶، ‏۲۷ دسامبر ۲۰۱۳ به دست آرمینا تغییر یافته‌است. بر اساس اثری از جورامون و پوریا