بنجن استارک (تلخ)

اعتبارات این صفحه
این صفحه آخرین بار در ‏۲۳:۱۶، ‏۲۷ دسامبر ۲۰۱۳ به دست آرمینا تغییر یافته‌است. بر اساس اثری از جورامون و پوریا