بنجن استارک (تلخ)

صفحات همنامی با این صفحه وجود دارد. اگر قصد آمدن به این صفحه را نداشتید به صفحه ابهام زدایی بروید.Disambig.png
House Stark.PNG
بنجن استارک
House Stark.PNG
القاب بنجن تلخ
عنوان پادشاه شمال
لرد وینترفل
خاندان خاندان استارک
نژاد شمالی
کتاب(ها) نزاع شاهان

پادشاه بنجن استارک (Benjen Stark) یا بهتر است با عنوان پادشاه بنجن تلخ شناخته شود ، پادشاه شمال (King in the North) و لرد وینترفل (Winterfell) . او در سرداب زیر کاخ به خاک سپرده شده است[۱].

منابع و یادداشت ها