جک ماسگود

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
Arms of the Night's Watch.png
جک ماسگود
Arms of the Night's Watch.png
عنوان فرمانده نگهبانان شب
خاندان نایت واچ
کتاب(ها) رقصی با اژدهایان


جک ماسگود (Jack Musgood)، که با نام مستعار جک خواب آلو (Sleepy Jack)، نیز شناخته می شود، یکی از فرماندهان سابق نگهبانان شب بود.

تاریخچه

در زمان فرماندهی جک، ریمون ریش قرمز (Raymun Redbeard)، و نیروهایش از دیوار گذشتند، و به سمت جنوب آن حرکت کردند. آنها در دریاچه بلند (لانگ لیک-Long Lake) با استارکها و آمبرها، مواجه شدند، که در آنجا به نبرد پرداختند و ریمون کشته شد. نگهبانان شب خیلی دیر برای شرکت در نبرد رسیدند، و به دستور آرتوس استارک (Artos Stark)رسیدگی به مرده ها (دفن کردنشان)، به آنها محول شد. این حوادث منجر به این شد که جک، اسم مستعار خود را به دست آورد.

[۱]

منابع