خواب ناز

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش

خواب ناز دارویی است که مرگی بدون درد را هدیه می‌دهد.[۱] در دوزهای پایین می‌توان برای بیهوشی سطحی از آن استفاده کرد .[۲] سه دوز از خواب شیرین موجب می‌گردد قربانی به خوابی فرو رود که هرگز از آن بیدار نشود. این ماده بسیار شیرین است و بهترین مورد استفاده‌ی آن در غذاهای شیرین مانند کیک ها، پای‌ها و شرابهای عسلی است.[۳]

منابع