دیپ داون

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش

دیپ دون (Deepdown) مقر خاندان کرول (House Crowl) در جزیره اسکاگوس (Skagos) در شمال (North) است.