لیانا مورمونت

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
لیانا مورمونت
House mormont.png
House mormont.png
Lyanna mormont by vinciruz-da6z335.jpg
لیانا مورمونت تصویری از vinciruz©

خاندان خاندان مورمونت
فرهنگ شمالی
تولد در سال 290 پس از ورود اگان در جزیره خرس[۱]
کتاب(ها) ضیافتی برای کلاغ ها (اشاره شده)
رقصی با اژدهایان (اشاره شده)

بازیگر بلا رمزی
سریال فصل ششم | فصل هفتم

لیانا مورمونت کوچک ترین دختر مگ مورمونت می باشد.[۲][۳] نام او برگرفته از نام لیانا استارک است و برای احترام و یادبود او می باشد.[۲]

وقایع اخیر

رقصی با اژدهایان

زمانی که استنیس براتیون نامه هایی برای لرد های شمالی می فرستد و می گوید که برای او زانو بزنند، لیانا مورمونت در پاسخ نامه ضمن رد کردن خواسته استنیس گفت خاندان مورمونت زانو نمی زند جز برای استارک ها. [۲]

نقل قول ها

جزیره خرس, شاهی نمی شناسد مگر شاه شمال که نامش استارک است

—لیانا به استنیس[۲]

خاندان مورمونت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
مورمونتی
ناشناخته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ناشناخته
 
{جور
مورمونت}
 
 
 
 
 
 
 
مگی
مورمونت
 
ناشناخته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
{گلاوری
ناشناخته}
 
جورا
مورمونت
 
لاینس
های تاور
 
{دیسی
مورمونت}
 
آلیسانه
مورمونت
 
لایرا
مورمونت
 
جورله
مورمونت
 
لیانا
مورمونت
 
 
 
 
 


منابع