والتون استارک

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
House Stark.PNG
والتون استارک
House Stark.PNG
القاب والتون پادشاه ماه
عنوان پادشاه شمال
لرد وینترفل
خاندان خاندان استارک
نژاد شمالی
کتاب(ها) نزاع شاهان

پادشاه والتون استارک (Walton Stark) که به والتون پادشاه ماه نیز شناخته می شود، پادشاه شمال (King in the North) و لرد وینترفل (Winterfell) بود. او در سرداب زیر کاخ به خاک سپرده شده است[۱].

منابع و یادداشت ها