پرونده:Naerys.jpg

اعتبارات این صفحه
این صفحه آخرین بار در ‏۲۳:۵۹، ‏۳ سپتامبر ۲۰۱۳ به دست آرمینا تغییر یافته‌است. بر اساس اثری از جورامون و استاد آمون