پیشخدمت بسا

پیشخدمت بسا نام شعری با مزمون طنز است.[۱]

حوادث اخیر

یورش شمشیرها

این شعر توسط کولیو کاینس(Collio Quaynis) در عروسی جافری اول (Joffrey I) و مارجری تایرل(Margaery Tyrell) خوانده شد.[۱]

منابع و یادداشت ها