روز اعدام بلک رابین

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش

روز اعدام بلک رابین شعری که بیشتر توسط چنگ نوازان اجرا می شود،در خصوص گروه یاغی است.[۱][۲].آهنگی غم انگیز است.[۳]

منابع و یادداشت ها