سروین سپر آیینه ای

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
Kingsguard.png
سروین
Kingsguard.png
القاب سروین سپر آیینه ای
عنوان سر (در شعرها و ترانه ها)
تابع گاردپادشاهی (در شعرها و ترانه ها)
کتاب(ها) شوالیه آواره (ذکر شده)

بازی تاج وتخت (ذکر شده)
رقصی با اژدهایان (ذکر شده)

دنیای یخ و آتش (ذکر شده)

سروین سپر آینه ای (Serwyn of the Mirror Shield) یکی از شخصیت های افسانه ای عصر قهرمانان (Age of Heroes) است،[۱] هر چند آوازخوانان در حال حاضر مدعی هستند که او یکی از شوالیه های گارد پادشاهی بود . [۲] او بین مردم عامه (smallfolk) مورد علاقه بوده است.[۳] سروین به پادشاهان کهن ریچ، خاندان خاندان گاردنر (House Gardener) خدمت می‌کرده است.[۴]

افسانه

براساس آوازها ، سروین یکبار پرنسس دریسا (Daeryssa) را از دست غول ها نجات داده.[۵] او با پناه گرفتن در پشت سپر خود و در عین حال نزدیک شدن به یوراکس (Urrax) اژدها و بازتاباندن نور به چشم یوراکس (Urrax) موفق شد نیزه خود را در چشم یوراکس (Urrax) فرو کند و اژدها را بکشد.[۶] سروین توسط ارواحی شوالیه هایی که کشته بود تسخیر شد.[۷] با وجود اینکه افسانه ها او یکی از اعضای گارد پادشاهی (Kingsguard) می‌دانند، ولی گارد پادشاهی ، گاردی بود که سال 10 پس از ورود اگان، در دوران سلطنت اگان فاتح ساخته شد،[۸] در حالی که سروین در زمان نخستین انسانها (First Men) زندگی می کرده است،[۹] هزاران سال قبل از آنکه گارد پادشاهی (Kingsguard) یا هر شوالیه گری در وستروس به وجود بیایند.

منابع و یادداشت ها

  1. سرزمین های یخ و آتش،تاریخ باستان: عصر قهرمانان.
  2. بازی تاج و تخت، فصل 8، برن.
  3. نزاع شاهان، فصل 3، تیریون.
  4. سرزمین های یخ و آتش،تاریخ باستان: پادشاهان گاردنر.
  5. بازی تاج و تخت، فصل 15، سانسا.
  6. رقصی با اژدهایان، فصل 8، تیریون.
  7. رقصی با اژدهایان، فصل 43، دنریس.
  8. سرزمین های یخ و آتش،پادشاهان تارگرین اگان اول.
  9. asoiaf.yuko.com, The Kingsguard, Ran's comment