ادارد استارک

اعتبارات این صفحه
این صفحه آخرین بار در ‏۱۶:۳۶، ‏۲۵ ژوئن ۲۰۲۰ به دست Saoschjanta تغییر یافته‌است. بر اساس اثری از آرمینا، Bliss، مهیار، King Robert، جورامون، SiteBot، Hamedsr و مورس مارتل و دانشنامه نغمه ای از یخ و آتشکاربر Alieslaminia333