جان استارک

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
House Stark.PNG
جان استارک
House Stark.PNG
عنوان پادشاه شمال
خاندان خاندان استارک
نژاد شمالی
کتاب(ها) بازی تاج و تخت

پادشاه جان استارک پادشاه شمال (King in the North) و رئیس خاندان استارک (House Stark) قبل از جنگ فتح (War of Conquest).پسرش ریکارد در دوران پادشاهیش نک (the Neck) را ضمیمه شمال (North) کرد.

تاریخچه

پس از آنکه غارتگرانی را که از خلیج شرقی شمال به عنوان پایگاهی برای یورش های درون مرزی استفاده می کردند، بیرون انداخت قلعه کنام گرگ ها (Wolf's Den) و وایت نایف (White Knife) را در دهانه خلیج ساخت تا از دهانه رودخانه دفاع کنند.[۱]

منابع و یادداشت ها