خاندان های بزرگ

خاندان های بزرگ پرقدرت ترین اعضای طبقه ی نجبای هفت پادشاهی اند که بیشترشان در گذشته خاندانی سلطنتی بوده و اکنون مستقیماً سوگند خورده ی تخت آهنین هستند.[۱] "دودمان و تاریخ خاندان های بزرگ هفت پادشاهی"، خاندان های بزرگ و لرد های بلند پایه ی وستروس را شرح می دهد.[۲]

همچنین جورج مارتین گاهی از خاندان های بزرگ بعنوان قدرتمند ترین خاندان های نواحی در همه ی دنیای شناخته شده یاد می کند. برای نمونه، استاد لوین توضیح می دهد که تنها شمار کمی از خاندان های بزرگ شمال پیرو مذهب هفت هستند[۳] و همینطور استاد یندل می نویسد که خاندان های بزرگ والریایی، پر از فریبکاری و ستیز با هم بودند.

تاریخ

خاندان تارگرین در طی جنگ فتح، بیشتر وستروس را فتح کرد. خاندان استارک وینترفل، پادشاهان شمال پیشین، به والی شمال برای شاه جدید اگان فاتح، تبدیل شدند. خاندان ارن ایری، پادشاهان کوهستان و دره پیشین به والی خاور بدل شدند؛ در همین حال خاندان لنیستر کسترلی راک، پادشاهان صخره، والی باختر شدند.[۴] لنیستر ها ثروتمند ترین خاندان بزرگ هستند.[۵]

خاندان گاردنر هایگاردن، پادشاهان ریچ، در میدان آتش توسط اژدهایان اگان منقرض شدند. اگان هایگاردن را به خاندان تایرل، والی جنوب جدیدش بخشید. خاندان هایتاور اولدتاون با وجود اینکه سوگند خورده ی تایرل ها است، از قدیمی ترین و پرغرور ترین خاندان های بزرگ وستروس است.[۶]

خاندان هور هارنهال، پادشاهان جزیره ها و رود ها، در سوختن هارنهال منقرض شد. اگان، سلطه ی بر سرزمین های رودخانه را به خاندان تالی ریورران بعنوان لرد های عالی مقام تریدنت جدید اعطا کرد. اگان به جزایر آهن این اجازه را داد تا خاندان گریجوی پایک را بعنوان لرد برتر جدید خود برگزینند.[۴]

برادر ناتنی اگان اوریس براتیون، آرگیلاک متکبر، واپسین پادشاه توفان از خاندان دارندون را، کشت. اوریس با دختر آرگیلاک، آرجلا دارندون ازدواج کرد و با اینکار، خاندان براتیون استورمزاند، جوان ترین خاندان بزرگ وستروس را پدید آورد.[۴]

شاهزادگی دورن، که بوسیله ی خاندان مارتل سان اسپیر فرمان روایی می شد، در برابر اگان در نخستین جنگ دورن مقاومت کرد. مارتل ها بعدها هنگام سلطنت شاه دارون دوم، بشکل صلح آمیز به هفت پادشاهی پیوستند.

اگان، با حکمرانی خاندان تارگرین از تخت آهنین، سرزمین های سلطنتی را پیرامون خلیج بلکواتر ساخت. با این حال، تارگرین ها سرانجام هنگام شورش رابرت عزل شدند و از آن زمان سرزمین های سلطنتی توسط خاندان براتیون بارانداز پادشاه و خاندان براتیون دراگون استون حکمرانی می شود.

رویداد های اخیر

"بازی تاج و تخت"

هنگام بررسی مدعیان پس از مرگ شاه رابرت، مارک پایپر به این نکته اشاره می کند که اگر رنلی براتیون حمایت تایرل های هایگاردن، براتیون های استورمزاند، مارتلهای سان اسپیر، استارکهای وینترفل، تالیهای ریورران و ارن های ایری را به دست آورد، شش خاندان از هفت خاندان بزرگ را در برابر لنیسترهای کسترلی راک قرار داده است.[۱] مارک خاندان گریجوی پایک را در نظر نمی گیرد.

نبرد پادشاهان"

در پی جنگ بلکواتر، تخت آهنین اعلام می کند که به جای تالی های ریورران، خاندان بیلیش هارنهال، لرد های عالی مقام تریدنت جدید هستند و بر سرزمین های رودخانه حکمرانی می کنند.[۷]

"توفان شمشیر ها"

پیش از ازدواج سلطنتی، لرد میس تایرل به شاه جافری براتیون یک جام می هفت پهلو آذین شده با خاندان های بزرگ هدیه می دهد: شیر یاقوتی، رز زمردی، گوزن عقیقی، قزل آلای سیمین، شاهین یشمی آبی، خورشید چشم گربه ای و دایرولف مرواریدی. جافری که به فکر جنگ پنج پادشاه است، پیشنهاد می دهد که دایر ولف با یک ماهی مرکب جایگزین شود.[۸]

در پسایند عروسی خونین و مرگ راب استارک، پادشاه شمال، تخت آهنین روس بولتون، لرد دردفورت را والی شمال جدید می نامد.[۹]

"رقصی با اژدهایان"

برای قوی کردن سلطه خاندان بولتون بر شمال، رمزی فرزند مشروع شده ی روس، با "آریا استارک" (در حقیقت جینی پول) ازدواج می کند و مدعی عنوان لرد وینترفل می شود.[۱۰]

منابع