محافظ غرب

محافظ غرب (Warden of the West) عنوانی است که توسط حاکم هفت پادشاهی (Seven Kingdoms)، به برجسته ترین خاندان سرزمین های غربی (Westerlands) اعطا می شود. از زمان جنگ فتح این عنوان را خاندان لنیستر (House Lannister) به دوش می کشند.

مسئولیت

دلیل نخست انتصاب محافظ غرب، به احتمال زیاد برای مقابله در برابر تهاجمات آهن زادگان (Ironborn) است، کسانی که مرتب در امتداد سواحل غربی وستروس (Westeros) دست به غارت و چپاول می زنند.

محافظین غرب شناخته شده

وقایع اخیر

ضیافتی برای کلاغ ها

اسپویلر


منابع و یادداشت ها