شاه شب (کتاب): تاریخچهٔ نسخه‌ها

انتخاب تفاوت: دکمه‌های گرد کنار ویرایش‌هایی که می‌خواهید با هم مقایسه کنید را علامت بزنید و دکمهٔ Enter یا دکمهٔ پایین را فشار دهید.
اختصارات: (کنونی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی، (جز) = ویرایش جزئی.

‏۱ دسامبر ۲۰۱۸

‏۲۷ اوت ۲۰۱۷

‏۲۲ آوریل ۲۰۱۴

‏۱۴ سپتامبر ۲۰۱۳

‏۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۳

‏۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۳

‏۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۳

‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۳