نقشه شمال (ضیافتی برای کلاغ ها)

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
Copyright ©Round house, Drawn by James Sinclair

نقشه شمال در ضیافتی برای کلاغ ها (A Feast for Crows) شامل تمام اطلاعات جغرافیایی داده شده از جنوب تا نک (the Neck) است.که توسط جیمی سینکلر گردآوری شده است.

لیست مکان ها