جاده ی شاهی

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
Content.png
این مقاله ناقص است. با توسعه ی آن یا ویرایش متن موجود به دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش کمک کنید.

جاده ی شاهی (Kingsroad) اصلی ترین راه زمینی در هفت پادشاهی(Seven Kingdoms) است . این جاده حدود دو هزار مایل طول دارد و از کسل بلک (Castle Black)در دیوار (Wall)و در شمالی ترین نقطه شروع شده و به سمت جنوب تا بارانداز پادشاه (King's Landing) امتداد یافته و سپس به سمت استورمز اند (Storm's End)ادامه می یابد . با این وجود جاده ی شاهی با جاده های قدیمی والریایی قابل قیاس نیست .

شرح

جاده ی شاهی حدود 200 سال قبل و در دوره ی شاه جیهیریس آشتی دهنده ساخته شد . کیفیت آن در نقاط مختلف فرق می کند و قسمت اصلی آن که بین کینگزلندینگ تا نک(The Neck) واقع است از مهمان خانه ها و روستاهای زیادی می گذرد . جاده شاهی در طول نک مبدل به گذرگاهی مرتفع تر از زمین می شود . در شمال نک و جنوب بارانداز پادشاه جاده خلوت تر می شود ؛ مهمان خانه هایی وجود دارند اما با فاصله های بیشتر از هم و مسافرین کمتر .

جاده ی شاهی در شمال وینترفل(Winterfell) بسیار کم تردد می شود و در مسیر آن به سمت دیوار سوای تعداد کمی مزرعه در اطراف چیز خاصی اطراف جاده وجود ندارد . در جنوب بارانداز پادشاه نیز وضعیت مشابهی وجود دارد و جاده ی عظیم تبدیل به تنها دو راه گلی باریک می شود که به دور خود می پیچند .[۱] با این وجود روی هم رفته سرعت حرکت را افزایش می دهند .

جاده شاهی در مهمان خانه ی گذرگاه با جاده ی مرتفع(High road) ، در بارانداز پادشاه با جاده ی طلا (Goldroad)و کمی در جنوب بارانداز پادشاه با جاده ی رز (Roseroad) تلاقی می یابد . جاده ی شاهی از طریق دروازه ی اژدها در شمال وارد بارانداز پادشاه شده و سپس از طریق بلک واتر راش (Blackwater Rush) به سمت استورمز اند ادامه می یابد .

منابع