پسران هارپی

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش

پسران هارپی (Sons of the Harpy) نام گروهی از گیسکاری های میرین و آستاپور است. زمانی که به شهر حمله میشد آنها فرماندهان سربازان آنسالید مدافع شهر بودند.[۱] به نظر میرسد آنها از خانواده های اشراف زاده میرینی باشند که علیه دنریس تارگرین و اشغال شهرشان توسط او فعالیت می کنند.

وقایع اخیر

رقصی با اژدهایان

از زمانی که دنریس میرین را فتح کرد، پسران هارپی جنگی مخفیانه را علیه وی آغاز کردند و به کشتن آزاد شده ها، آنسالیدها و سرتراشیده ها میپردازند. پسران هارپی شب ها به افراد تنها حمله می کنند و نقش هارپی را با خون قربانی در صحنه جنایت می کشند.[۲] به نظر میرسد آنها با خانواده های لوراک، ژاک، پال، کوزار، اوهلز، قازین، هازکار، دازاک، یریزان و مرک در ارتباط باشند.

پسران هارپی خانواده هایی را که به دنریس کمک کنند را تهدید کرده اند. بسیاری از مشاوران دنریس بر این باورند که پسران هارپی توسط شخصی به نام هارپی هدایت می شوند.

منابع