کلاغ سه چشم

لرد بریندن ریورز
Three-eyed-crow.jpg
آخرین سبزبین اثر Karen Petrasko

القاب کلاغ سه چشم
آخرین سبزبین
لرد بریندن
خاندان نامشخص
کتاب(ها) بازی تاج و تخت
نزاع شاهان
یورش شمشیرها
ضیافتی برای کلاغ ها
رقصی با اژدهایان

کلاغ سه چشم در رویاهای برن استارک ظاهر می‌شود. فرزندان جنگل او را آخرین سبزبین می‌دانند.[۱] تعدادی از مشخصه‌های او تعیین می‌کنند که او چه کسی می‌تواند باشد.

ظاهر

همچنین ببینید: تصاویر کلاغ سه چشم

وقتی برن، هودور، میرا و جوجن کلاغ سه چشم را در غارش پیدا کردند، بریندن را مردی استخوانی و رنگ‌پریده با لباس‌های سیاه و پوسیده و در تختی از ریشه‌های به هم پیچیده‌ی ویروود می‌یابند. او پوستی سفید با لکه‌ای قرمز رنگ روی گردن و گونه‌اش دارد. بریندن موی سفید کم‌پشت و بلندی دارد که به زمین می‌ساید. او یک چشم ندارد و چشم دیگرش سرخ رنگ است. ریشه‌های ویروود او را احاطه کرده و در اطراف بدنش، ازجمله دور پا و درون چشم خالی‌اش، رشد کرده است. صدای او به قدری آرام و بی‌روح است که گویی صحبت کردن را فراموش کرده است.[۲]

حوادث اخیر

کلاغ سه چشم - اثر Marc Simonetti ©

بازی تاج و تخت

برن استارک در بیهوشی پس از سقوطش کلاغی را در رویایش می‌بیند که به او می‌گوید می‌تواند به او پراوز کردن را بیاموزد. برن متوجه می‌شود کلاغ سه چشم دارد، چشم سومی که دانشی وحشتناک در خود دارد. کلاغ او را از اغما بیرون می‌آورد.[۳] برن بعدها به استاد لوین از رویایی دیگر می‌گوید که در آن کلاغ سه چشم او را به سردابه‌های وینترفل می‌برد و او در آنجا با پدر غمگینش، ادارد استارک صحبت می‌کند. برن این رویا را درست پیش از دریافت خبر اعدام لرد ادارد در بارانداز پادشاه، می‌بیند.[۴]

نزاع شاهان

هنگامی که پرچمداران برای جشن محصول به وینترفل می‌رسند، برن ویروودی را با چشمان عمیق سرخ و دهان چوبی کج و معوج در خواب می‌بینید که کلاغ سه چشم بر روی شاخه‌هایش نشسته است.[۵] جوجن رید به برن می‌گوید که خواب گرگی بال‌دار دیده، که در غل و زنجیر است و کلاغی سه چشم بر غل‌های او نوک می‌زند. جوجن می‌گوید که از زمانی که کودک بوده، کلاغ سه چشم را در خواب می‌دیده است و اینکه کلاغ را آنسوی دیوار می‌توان یافت.[۶]

یورش شمشیرها

برن که همچنان خواب کلاغ سه چشم را می‌بیند، تصمیم می‌گیرد با همراهانش، هودور، میرا، و جوجن رید، به شمال و آنسوی دیوار سفر کند تا کلاغ سه چشم را بیابد.[۷]

رقصی با اژدهایان

اسپویلر


نقل‌قول‌های کلاغ سه چشم

قوی‌ترین درختان در تاریک‌ترین نقاط زمین ریشه دوانده‌اند. تاریکی ردایت خواهد بود، سپرت، و شیر مادرت. تاریکی تو را تقویت می‌کند.[۲]

—کلاغ سه چشم، به برن استارک

نقل‌قول‌ها درباره کلاغ سه چشم

اسپویلر


همچنین ببینید

ارجاعات و یادداشت‌ها