گدای شن

گدای شن درخت بومی دورن (Dorne) با برگ و خار است. این درختان در کناره ی بیابان ها رشد می کنند و گفته می شود نشانه‌ آب در آن نزدیکی‌ هستند. بیشتر این درختان با خارهایی به تعداد برگ‌هایشان پیچ و تاب خورده اند.[۱]

منابع و یادداشت ها