شکوفه ماه

شکوفه ماه نوعی گل است که در وستروس (Westeros) یافت می شود و در باغ‌های اولد تاون (Oldtown) می روید.[۱]

منابع و یادداشت ها