ابوالهول والریایی

ابوالهول والریایی کنار جاده - اثر Marc Fishman

ابوالهول والریایی موجودی اسطوره ای با بدن حیوانات (بیشتر اژدها) و سر انسان است. والریایی ها (Valyrians) مجسمه های ابوالهول های والریایی را بسیار بزرگ می ساختند. ابوالهول های والریایی در حال حاضر از گذشته، از والریای (Valyria) قدیم پیش از سرنوشت شوم (the Doom) باقی مانده است. آنها هنوز هم در ایسوس (Essos) و وستروس (Westeros) دیده می شوند و هنوز هم به عنوان وسیله ی تزیینی و شاید هم نشانی از ثروت و نفوذ استفاده می شوند.

مشخص نیست آنها با استفاده از تکنیک های پیشرفته ی والریایی مثل ورد و جادو ساخته شده اند یا با تکنیک های معمول.

حوادث اخیر

بازی تاج و تخت

در طرفین درب سالن شورا در قلعه ی سرخ (Red Keep) ابوالهول های والریایی (Valyrian) قرار داشت، که چشمانی از لعل صیقلی داشتند و در صورت های مرمرین سیاه به آرامی می سوختند.[۱]

ضیافتی برای کلاغ ها

استاد ایمون (Maester Aemon) به سمول تارلی (Samwell Tarly) گفت که «ابوالهول معما بود، نه معماگو». او نگفت که آیا ابوالهول والریایی بوده یا نه.[۲]

رقصی با اژدهایان

اسپویلر


منابع و یادداشت ها