بوسه های سمی

(تغییرمسیر از Poison Kisses)

بوسه‌ های سمی‌ گلهایی بنفش و سبز رنگ هستند که در جنوب نک (the Neck) در وستروس (Westeros) یافت می شوند. این گلها در صورت تماس با پوست می توانند باعث تحریک و خارش شوند.[۱]

منابع و یادداشت ها