جنا لنیستر

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
UnderConstructionOrange.png
در حال ترجمه
این موضوع توسط کاربر:Amg76 در حال ترجمه است.
این الگو برای این قرار داده شده است که سایر اعضا به صورت موازی این مقاله را ترجمه نکنند.
House Lannister.png
جنا لنیستر
House Frey.PNG
Genna and Emmon.jpg
جنا لنیتر و امون فری
اثر kethryn

عنوان بانو
بانوی ریورران
خاندان خاندان لنیستر
خاندان فری
تولد در سال 245 پس از ورود اگان در کسترلی راک [۱]
همسر امون فری
کتاب(ها) Tدنیای یخ و آتش (گفته شده)
بازی تاج و تخت (ضمیمه)
نزاع شاهان (ضمیمه)
یورش شمشیرها (گفته شده)
ضیافتی برای کلاغ ها (حضور دارد)
رقصی با اژدهایان (گفته شده)
  1. Bad reference param1.