گریت هارت

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
Kingsguard.PNG
گریت هارت
Kingsguard.PNG
القاب گریت هارت
خاندان گارد پادشاه
کتاب(ها) ضیافتی برای کلاغ ها(اشاره شده)

گریت هارت یکی از اعضای سابق گارد پادشاه (Kingsguard) بوده است. او به عنوان یکی از بهترین افرادی که تا کنون ردای سفید را دریافت کرده است در نظر گرفته می شود.[۱]

منابع