انجمن برادری بدون پرچم

انجمن برادری بدون پرچم که به شوالیه های هالو هیل (Knights of Hollow Hill) و دوستی فراموش شده (Forgotten Fellowship) هم شناخته می شوند، گروهی یاغی اند که به نام پادشاه سابق رابرت (Robert)، با قوانین لنیسترها مبارزه می کنند. گروه توسط سربازان و نجیب زادگانی تاسیس شده که دست پادشاه ادارد استارک (Eddard Stark) فرستاده بود تا گرگور کلگان (Gregor Clegane) را به عدالت برسانند. پس از آنکه در کنار یک گدار مورد کمین قرار گرفته و تقریبا شکست خوردند، انجمن مبارزه را به صورت پارتیزانی ادامه داد. با پیوستن سربازان شکست خورده از سایر نبردها و پناه جویان جنگی، تعدادشان افزایش یافت.

انجمن برادری بدون پرچم - اثر Sir-Heartsalot

تاسیس

برادری به ابتکار بریک دانداریون و توروس از میر (Thoros of Myr) تاسیس شد. پس از آنکه گزارشاتی از مهاجمین غارتگر در سرزمین های رودخانه (Riverlands) به بارانداز پادشاه (King's Landing) رسید، دست پادشاه، ادارد استارک نیرویی شامل تعدادی از افراد خودش، تحت فرماندهی بریک دانداریون فرستاد تا غارتگران را متوقف کرده و آنها را به محضر عدالت بیاورند. طبق گفته شاهدان غارتگران توسط مردی به بزرگی کوه رهبری می شد، که ادارد متوجه شد که تنها سر گرگور کلگان می تواند باشد.

بریک با دستور شورا، مردانش را به کمینی هدایت کرده و توسط سر گرگور کشته می شود. توروس با مراسم خاکسپاری مذهبی، تصادفا او را احیا می کند. بریک احیا شده بر پایبندی به قسمش به پادشاه رابرت و از سرگیری ماموریتش برای سر گرگور سوگند می خورد. وقتی رابرت مرد و لنیسترها کنترل تخت آهنین را بدست گرفتند، مردان بریک یاغی شدند اما آنان همچنان برای عدالت مردم عادی و به نام پادشاه رابرت و ادارد استارک مبارزه می کردند.

تایوین لنیستر(Tywin Lannister) در آخرین گفتگو با پسرش تیریون (Tyrion)، افشا کرد که قصدش آن بوده که ادارد استارک را به سمت آنها کشانده، تا اسیر شده و با تیریون که زندانی کتلین تالی بود، مبادله شود. اما چون استارک زخمی شده بود، نمی توانست خودش رهبری گروه را به عهده بگیرد و در عوض رهبری گروه را به بریک دانداریون سپرد.

یاغی گری

 
اعضا و هراهان انجمن برادری بدون پرچم- گندری، آریا استارک، انگوی، لیم ردالیمویی، بریک دانداریون، توروس از میر، ادریک داین، تام سون استیرم و هاروین- اثر Mustamirri

وقتی گروه برای اولین بار فرستاده شد، کلگان یاغی اعلام شده بود اما بعد از مرگ رابرت براتیون (Robert Baratheon) و سقوط ادارد استارک، نقش ها عوض شد. حالا، کلگان به نام قانون می جنگید، در حالی که دانداریون و گروهش یاغی اعلام شده بودند. توروس از میر بعدها برای آریا (Arya) افشا کرد که صداهایی در میان انجمن بود که فکر می کردند باید خودشان را تسلیم کنند، اما دانداریون همه را به ادامه جنگ به نام شاه رابرت برای حفظ روح فرمان رابرت و حفاظت از مردم، متقاعد کرد.

برادری جنگی پارتیزانی علیه مهاجمان آغاز کرد. ابتدا لنیسترها و متحدینشان هدف آنها بود، اما سرانجام برادری وظیفه شان را در حفاظت از مردم عادی علیه هر کسی که به آنها آسیب برساند، دید. به همین دلیل، غارتگران شمالی و یاغیان معمولی نیز هدف برادری قرار گرفتند.

این امر می تواند نقطه ی قوت برادری باشد. آنها به شرف کارشان باور داشتند و از طرف مردم عادی (Smallfolk) که برایشان اطلاعات و گاهی غذا فراهم می کردند، حمایتی کسب کردند. آنها منصفانه موفق به دستگیری دشمنانشان شدند و برای نشان دادن اعتقادشان به درستی هدفشان همیشه برای زندانیان به نام محاکمه، عدالت ایجاد می کردند. بواسطه ی افراد مخالف آنها، دانداریون چندین بار کشته شد، اما هر بار توروس او را احیا می کرد. بیشتر افرادش اقرار به این را رد می کردند و به نظر آنها، دانداریون فقط زخمی شده بود و توروس شفاگری ماهر بود.

گروهی از برادری موفق به دستگیری آریا استارک (Arya Stark) و سندور کلگان (Sandor Clegane) شدند و آنها را همزمان به مخفیگاه بریک آوردند. بریک تصمیم گرفت آریا را نگه دارد تا او را به اقوام تالی اش (Tally) باج دهد. او سندور را برای اعمال شنیع لنیسترها محاکمه کرد. بنا بر شهادت عینی آریا، بریک سندور را به قتل پسر قصاب مایکاه (Mycah) محکوم کرد، اما به او اجازه داد محاکمه با مبارزه (Trial by Combat) را انتخاب کند. او شخصا با شمشیری شعله ور با سندور جنگید، اما کشته شد. برادری به سندور اجازه ی رفتن داد، گرچه دارایی هایش را در ازای عملش گرفتند. توروس بار دیگر بریک را احیا کرد و بعدها آریا گریخت و سندور او را اسیر کرد.


اعضای شناخته شده

در حال حاضر

قبلا

متحدین و یاوران

نقل قول ها

دانداریون شوالیه است، اما بقیه تون رقت انگیزترین یاغی ها و مردان شکسته ای هستین که تا حالا دیدم. گه من بهتر از شماست.

—سندور کلگان به انجمن برادری بدون پرچم

منابع و یادداشت ها