رودریک فلینت

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
رودریک فلینت
Arms of the Night's Watch.png
عنوان فرمانده نگهبانان شب
خاندان نایت واچ
کتاب(ها) یورش شمشیرها


لرد فرمانده رودریک فلینت (Rodrik Flint)، یکی از فرماندهان سابق نگهبانان شب بود، که از او به عنوان یکی از بدترین فرماندهان نگهبانان شب تا به امروز، یاد می شود.

تاریخچه

رودریک فلینت تلاش کرد، که خود را پادشاه پشت دیوار نیز بکند، ولی تلاشهایش منجر به نابودی تقریبی نگهبانی شب شد.[۱]

منابع