مقاله برگزیده/7

Jaime Lannister The Kingslayer by Tasty Crayon.jpg

جیمی لنیستر مشهور به شاه کش، فرزند دوم و اولین پسرِ لرد تایوین لنیستر از کسترلی راک و مادرش لیدی جوانا لنیستر است. جیمی در سن پانزده سالگی به عضویت گارد پادشاهی ایریس تارگرین دوم در آمد، و تبدیل به جوان ترین عضو گارد در تاریخِ شکل گیری آن شد.[۱] وقتی که او به شکل خائنانه ای شاه ایریس را در پایانِ قیام رابرت کُشت، لقب ننگ آورِ «شاه کش» را به او دادند.[۲][۳] جیمی بیشتر عمرش با خواهر دوقلویش سرسی رابطه داشت و از او صاحب سه بچه است: جافری، میرسلا و تامن. هر چند بیشترِ مردم فکر می کنند پدرِ آن ها، همسر سرسی است، شاه رابرت. در طوفان شمشیرها، جیمی تبدیل به یکی از شخصیت هایی می شود که داستان از دید او بیان می شود. در سریال تلویزیونی نقش او را نیکولیج کوستر والدائو بازی می کند.[۴]

جیمی ذاتاً جنگجو است، و بیشترِ مهارت هایش در حوزه ی نظامی هستند. او علاقه ی زیادی به سیاست یا توطئه چینی های درباریان ندارد، به گفته ی خود او، جیمی تنها وقتی که واقعاً حس زنده بودن می کند زمانی است که در حال جنگ یا عشق بازی باشد. جیمی همان ظاهر اصلیِ لنیسترها را دارد، چشمان سبزِ روشن و موهای طلایی. می گویند که او بسیار خوش قیافه است، قدی بلند که با قیافه ای خوشایند تکمیل شده و «لبخندی که مثل خنجر می بُرَد».[۲] وقتی که در حال انجام وظیفه است، لباسی سفید می پوشد، مانند بقیه ی اعضای گارد پادشاهی، اما همچنین لباس هایی مزین به رنگ های خاندانش و زره ی خاص خودش را هم می پوشد، زره ای با روکش طلا و کلاهخودی به شکل سرِ شیر.


ادامه...