خانه

تاریخ به روایت تصویر/فصل سوم {قسمت شانزدهم: خاندان فری}

Capture

خاندان فری! خاندانی که بر پایه زیرکی و خیانت بنا شده و خود را بالا کشیده؛ خاندانی که از انجام هر کار شرم آوری ابایی ندارد. خاندانی که همیشه زیردست خاندان های بزرگ تر بوده اما همواره در کمین فرصتی برای گرفتن جای آنها به انتظار نشسته. در این قسمت از مجموعه تاریخ به روایت تصویر با تاریخچه این خاندان بیشتر آشنا می شویم.

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »