خانه

اولین پوستر رسمی از فصل ششم منتشر شد

CUghf-tWsAQ5ftS

هنوز ۵ ماه به شروع فصل ششم سریال بازی تاج و تخت باقی مانده است که شبکه HBO اولین پوستر رسمی این فصل را منتشر کرد. این پوستر ساده چهره خون آلود جان اسنو را نشان می دهد و تنها به ماه آوریل برای شروع این فصل اشاره می کند.

درآخرین صحنه قسمت آخر فصل پنجم شاهد آن بودیم که عده ای از برادران نگهبانان شب علیه لرد فرمانده جان اسنو شورش کردند و او به ضرب چندین خنجر در حال مرگ بر روی برف ها افتاد.

نظر شما در مورد این پوستر چیست؟ آیا حرف ناگفته ای دارد؟