خانه

حفظ استقبال فوق العاده از فصل ۴ ام توسط اپیزود ۲

هر چند که تاکنون آمار دقیقی از تعداد بینندگان اپیزود دوم منتشر نشده است اما بنا به گزارش سرگرمی هفتگی (Entertainment Weekly) اپیزود دوم، شیر و گل رز، فصل ۴ ام با ۶٫۳ میلیون نفر بیینده به روند خارق العاده اپیزود اول که رکورد های شبکه HBO را نیز جابه جا کرده است. همچنین تخمین کل بینندگان قسمت جدید چیزی در حدود ۸ میلیون بود است که تنها ۲ درصد از قسمتی که هفته پیش پخش شد، کمتر است.