خانه

کتاب دنیای یخ و آتش منتشر شد

دنیای آتش و یخ، عنوان کتابی است که به تازگی و به قلم جرج آر آر مارتین، خالق مجموعه کتاب های نغمه ای از یخ و آتش منتشر شده. این کتاب ارزشمند برای رفع تمام ابهامات تاریخی دنیای نغمه یخ و آتش فراهم گشته و اطلاعات جامعی از اعصار گذشته این جهان و خاندان های بلند پایه وستروس در اختیار خواننده می گذارد. همچنین این کتاب مزین به تصاویر شگفت انگیزی از شخصیت ها، قلعه ها، نبرد ها و سایر موارد مرتبط با جهان مارتین است.
در ادامه میتوانید این کتاب با ارزش را تهیه کنید. ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »