بانک آهنین براووس

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش

بانک آهنین (Iron bank) ، بانک اصلی براووس (Braavos) و بسیار ثروتمند است، این بانک اغلب به بیگانگان وام می دهد و یکی از مشتریان این بانک، فرمانروای هفت پادشاهی (Seven kingdoms) است.[۱]

اگرچه تمامی شهر های آزاد(Free cities) بانک های مختص به خود را دارند، اما بانک آهنین از مجموع تمامی آن بانک ها ثروتمند تر و قدرتمند تر است و شهرت وحشت آوری در هنگام باز پس گیری وامهای خود دارد. زمانی که به طور فرضی یک پادشاه یا شاهزاده آنقدر احمق باشد که به قراردادش با بانک آهنین احترام نگذارد، بانک به حمایت از یک پادشاه یا شاهزاده جدید برای رسیدن به قدرت می پردازد، این پادشاهان یا شاهزادگان جدید پس از به قدرت رسیدن به پرداخت بدهیهای قبلی و همچنین پولی که بانک برای به قدرت رسیدنشان به آنان وام داده می پردازند تا مبادا به سرنوشت افراد پیش از خود دچار شوند.[۲]

یک سخن معروف در میان براووسی ها است که می گوید:

بانک آهنین بدهی اش را خواهد گرفت.[۱]

حوادث اخیر

بازی تاج و تخت

ند استارک (Ned Stark) متوجه میشود که تاج و تخت وستروس (Westeros) مبلغ بسیار زیادی به بانک آهنین مقروض است و این قرض ها نتیجه ی وام هایست که لیتل فینگر (Littlefinger) برای پوشش هزینه های شاه رابرت (Robert) از بانک گرفته است.[۳]

نزاع شاهان

بران (Bronn) به تیریون لنیستر (Tyrion Lannister) اطلاع میدهد که وامگذاری از براووس به شهر آمده و درخواست ملاقات با پادشاه را دارد تا با او راجع به پرداخت برخی از بدهی هایش صحبت کند. تیریون به بران میگوید که وامگذار را نزد لیتل فینگر ببره تا او را مشغول نگهدارد.[۴]

ضیافتی برای کلاغها

ملکه سرسی (Cersei) و شورای کوچک (Small council) تصمیم می گیرند که پرداخت بدهی هایشان به بانک آهنین را به تاخیر اندازند. پایسل (Pycelle) تنها کسی است که مخالفت کرده و سعی می کند تا سرسی را از پیامد های منفی این کار آگاه سازد، اما سرسی توصیه های او را نادیده می گیرد.[۱] در پاسخ به تصمیم تخت آهنین (Iron Throne)، بانک آهنین شروع به باز پسگیری تمام بدهی ها سنگین خود در سراسر هفت پادشاهی (Seven kingdoms) می کند و همچنین از دادن وام ها جدید نیز امتناع می کند، نتیجه این می شود که هرج و مرج اقتصادی در سرتاسر وستروس (Westeros) پدید می آید.[۵] نوهو دیمیتس (Noho Dimittis) از جانب بانک آهنین برای مطالبه بدهی های تخت آهنین فرستاده می شود. ملکه سرسی به او می گوید که بانک آهنین تنها پس از پایان شورش ها می تواند پول خودش را پس بگیرد.[۶]

رقصی با اژدهایان

بادهای زمستانی

منابع