حناق

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش

حناق سمی نادر است که باعث می‌شود فرد قادر به نفس کشیدن نباشد.[۱] دانش چگونه ساختن این سم را گیمیاگران لایسی، مردان بی چهره از براووس و اساتید سیتادل می‌دانند. در آشایی اسمی برای این گیاه دارند و گیمیاگران لایسی نامی بر اساس کریستالش دارند، اما اساتید آن را با نام حناق می‌شناسند.[۲]

دستورالعمل

سم از گیاهانی ساخته می‌شود که فقط در جزایر دریای یشم یافت می‌گردد. برگ‌های این گیاه را چیده و خشک می‌کنند، سپس در آب لیمو ترش، آب شکر و ادویه جات نادر جزایر تابستان خیسانده می‌شود. پس از آن برگها دور ریخته شده، اما مایع را نگه می‌دارند و با خاکستر تغلیظ می‌شود و تبدیل به کریستال می‌گردد. در نهایت به ارغوانی تیره متمایل می‌شود.[۲]

ترور ها

  • استاد کرسن اقدام به ترور ملیساندر با استفاده از حناق کرد اما او پس از نوشیدن تقریباً تمام فنجان شراب مسموم، جان سالم به در برد. هنگامی که کرسن نیم جرعه باقی مانده از همان فنجان را نوشید، مرد.

منابع