نیریس تارگرین

ملکه نیریس تارگرین همسر_خواهر اگان چهارم (Aegon IV) معروف به نالایق، خواهر شاهزاده ایمون شوالیه اژدها (Prince Aemon the Dragonknight) و مادر دیرون دوم (Daeron II) بود.

House Targaryen crest.PNG
نیریس تارگرین
House Targaryen crest.PNG
Naerys.jpg
نیریس تارگرین اثر Amoka

عنوان ملکه
خاندان تارگرین
فرهنگ والریا
همسر اگان چهارم معروف به نالایق
کتاب(ها) بازی تاج و تخت

شخصیت و ظاهر

نیریس تارگرین بسیار زیبا و ظریف بود. او بسیار باریک و کوچک بود و چشمان درشت بنفش و پوستی رنگ پریده و تقریبا شفاف داشت. دنریس (daenerys) شباهت خاصی به او دارد.

تاریخ

بر اساس منابع نیمه معتبر، او تقریبا در گهواره درگذشت و بیشتر عمر خود را مریض بود.او مومن بود و یکبار زمانی که دیرون به دنیا آمد از اگان خواست که او را از نذرش آزاد کند و اجازه دهد که به مذهب بپیوندد و یک سپتا شود ولی اگان از انجام اینکار امتناع کرد.

او از ازدواجش ناراحت بود و تنها برادرش ایمون و پسرش دیرون میتوانستند باعث شوند که او لبخند بزند. برادر او شاهزاده ایمون از او در برابر تهمت سر مورگیل (ser Morgil) دفاع کرد.[۱]

بعده ها او یک دختر به نام دنریس (daenerys) به دنیا آورد.

خانواده

}}
 
 
 
 
 
 
 
 
رینیرا
تارگرین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دینیرا ولاریون
 
اگان سوم
 
 
ویسریس دوم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الینا
تارگرین
 
رینا
تارگرین
 
دینا
تارگرین
 
 
 
 
 
اگان
چهارم
 
 
 
 
 
نیریس
تارگرین
 
ایمون
تارگرین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دیمون
بلک فایر
 
ایگور ریورز
«فولاد سرد»
 
بریندن ریورز
«زاغ خونین»
 
شیرا
سی استار
 
دیرون
دوم
 
دنریس
تارگرین
 
پرنس مارون
مارتل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اگان
بلک فایر
 
ایمون
بلک فایر
 
دیمون
بلک فایر دوم
 
هیگان
فایر
 
پسرانی
دیگر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
میلیس
موحش
 
 
 
 
 

منابع