گرین گارد

شمال و موقعیت گرین گارد
شمال و موقعیت گرین گارد
گرین گارد
شمال و موقعیت گرین گارد

گرین گارد یا محافظ سبز یکی از قلعه‌های متروکه‌ی نگهبانان شب در امتداد دیوار است که بین تورچز در غرب و ایست واچ کنار دریا واقع شده است. [۱]

حوادث اخیر

رقصی با اژدهایان

اسپویلر


منابع و یادداشت‌ها